رد کردن لینک ها

خدمات نوین

خدمات نوین

خدمات نوین

با توجه به تعرفه های قانونی اعطای وکالت و بار مالی قابل توجه آن برای احاد مردم  و حتی ملموس بودن کسورات قانونی این ارقام برای وکلای رسمی دادگستری، مدیریت این گروه در راستای حفظ حقوق مالی شهروندان، ایده و طرح وکیل ناظر را با هم اندیشی اساتید دانشگاهی در دستور کار خود قرارداده و خدمات مجازی خود را از مهرماه سال ۹۸ آغاز نموده است. .تنظیم لوایح و عرایض حقوقی، اظهار نظر قضایی تخصصی،مشاوره تلفنی رایگان و……. از جمله این خدمات است.