رد کردن لینک ها

وکیل ناظر

خدمتی نوین برای متقاضیان خدمات حقوقی

ضرورت طرح:

با توجه به تعرفه های قانونی اعطای وکالت و بار مالی قابل توجه آن برای احاد مردم وحتی ملموس بودن کسورات قانونی این ارقام برای وکلای رسمی دادگستری، مدیریت این گروه در راستای حفظ حقوق مالی شهروندان، ایده و طرح وکیل ناظر را با هم اندیشی اساتید دانشگاهی در دستور کار خود قرارداده و این خدمت نوین را به متقاضیان خدمات حقوقی ارائه می نماید.

فرآیند اجرایی:

وکلای ناظر این گروه بی آنکه در پرونده شما اعلام وکالت نمایند فقط در قبال دریافت یک درصد از مبلغ موضوع دعوی (دعاوی بیش یکصد میلیون تومان)، پرونده شما را از بدو تا صدور رای پیگیری و نظارت خواهند نمود.

این نظارت شامل: تنظیم شکواییه یا دادخواست، تنظیم لوایح دفاعیه، تنظیم درخواست ها و استعلامات لازم، پیگیری سیستمی جریان رسیدگی و مطالعه قرارها و ابلاغیه ها تا صدور رأی خواهد بود.

مراحل و فرآیند عقد قرارداد وکیل ناظر

به منظور فراهم آوردن امکان خدمت رسانی به هموطنان مقیم خارج از کشور یا شهرستان ها و همچنین سایر عزیزانی که شرایط حضور فیزیکی برایشان میسر نیست، امکان عقد قرارداد به هر دو شکل حضوری و غیرحضوری فراهم گردیده است.

۱- مراحل عقد قرارداد وکیل ناظر به روش حضوری

۱

هماهنگی زمان برای جلسه حضوری

جهت هماهنگی جهت حضور در محل دفتر وکیل ناظر، ابتدا باید با شماره تلفن های اعلام شده تماس حاصل فرمایید.

۲

برگزاری جلسه حضوری در زمان مقرر

جهت برگزاری جلسه در زمان مقرر شده، در دفتر گروه وکلای عدالت پروران حاضر شوید.

۳

ارائه توضیحات و تحویل مدارک

پس از ارائه توضیحات و تحویل مدارک، مبلغ قرارداد وکیل ناظر نیز تعیین خواهد شد.

۴

پرداخت هزینه اولیه و انعقاد قرارداد

هنگام عقد قرارداد وکیل ناظر، ۶۰% مبلغ قرارداد از شما دریافت خواهد شد.

۵

آغاز مأموریت وکیل ناظر

فرآیند پیگیری و نظارت بر پرونده شما تا زمان صدور حکم توسط وکیل ناظر انجام خواهد شد.

۶

پرداخت هزینه نهایی

پس از صدور حکم، ۴۰% باقیمانده از مبلغ قرارداد از شما دریافت خواهد شد.

رزرو جلسه حضوری

۲- مراحل عقد قرارداد وکیل ناظر به روش غیرحضوری

تکمیل فرم