رد کردن لینک ها

وکیل ناظر

خدمتی نوین برای متقاضیان خدمات حقوقی


تنها ۱% از مبلغ دعاوی مربوطه

بدون نیاز به حضور فیزیکی

نظارت بر پرونده از زمان انعقاد قرارداد تا صدور حکم

تضمین کیفیت توسط مدیریت مجموعه

مطالعه بیشتر

تنظیم اوراق قضایی

با صرفه جویی در هزینه و زمان، تنظیم اوراق قضای خود را اعم از اظهارنامه، لایحه دفاعیه، دادخواست، شکوائیه و سایر درخواست های حقوقی، به وکلا و کارشناسان مجرب بسپارید.

درخواست حقوقی


قیمت۲۵۰هزارتومان
درخواست تنظیم

لایحه دفاعیه


قیمت---(تعیین توسط کارشناس)
درخواست تنظیم

شکوائیه


قیمت۳۰۰هزارتومان
درخواست تنظیم

دادخواست


قیمت۳۰۰هزارتومان
درخواست تنظیم

اظهارنامه


قیمت۲۵۰هزارتومان
درخواست تنظیم