رد کردن لینک ها

آیا میدانید نقشه UTM چیست؟

یقیناٌ اشخاصی که قصد ساخت ملک کلنگی خود را دارند یا اشخاصی که میخواهند ملک خود را انتقال دهند ، با این عبارت آشنا هستند . اما اگر تاکنون اقدام به این امر ننموده اید و قصد انتقال یا خرید ملکی را دارید ، یکی از مدارک تقدیمی به اداره ثبت و شهرداری برای صدور جواز کسب یا انتقال سند تهیه این نقشه میباشد .بنابراین نقشه UTM بر اساس یک سیستم مختصات جهانی است که در آن هر نقطه ای دارای مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد. به این معنا که وقتی نقشه یو تی ام  ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می گردد. بنابراین هیچ زمین دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این زمین نیست و به این ترتیب موقعیت ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین تثبیت می گردد

 نقشه UTM، بنا بر درخواست متقاضیان، به دو روش تهیه و به ایشان ارائه می شود:

روش اول: برداشت وضع موجود ملک با دوربین نقشه برداری و سپس جانمایی ملک بر روی نقشه‌های پایه مانند نقشه‌های مقیاس ۱:۲۰۰۰ سازمان نقشه برداری کشور

روش دوم: برداشت وضع موجود ملک با بکارگیری دستگاه GPS دوفرکانسه دقیق به منظور استخراج مختصات گوشه‌ها، ابعاد و مساحت ملک. در این روش نیز می‌توان بعد از ترسیم هندسه ملک، آن را بر روی نقشه‌های پایه، جانمایی نمود.

 به منظور تسریع در فرآیند تهیه نقشه UTM و ارائه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور، بهتر است که این نقشه ها توسط کارشناس دارای پروانه نظام مهندسی و یا کارشناس رسمی دادگستری تهیه، ترسیم و ممهور به مهر کارشناسی شود.

به گفتگو بپیوندید