رد کردن لینک ها

تنظیم لوایح و عرایض حقوقی

تنظیم لوایح و عرایض حقوقی

باصرفه جویی در زمان و هزینه و حتی بدون حضور فیزیکی تنظیم  اظهارنامه،دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه و سایر درخواست های حقوقی خود را به وکلای مجرب و متخصص بسپارید.

درخواست تنظیم

مخاطب محترم لطفا جهت تنظیم درخواست خود ضمن تماس با شماره تلفن۰۲۱۷۷۰۶۹۵۱۵  تصویر کلیه مدارک و مستندات خود به همراه شرح مختصری از موضوع را به شماره واتساپ ۰۹۲۱۲۳۰۲۳۵۰ ارسال، تا در اسرع وقت حق الزحمه تنظیم و نحوه پرداخت برایتان اطلاع رسانی شود.