رد کردن لینک ها

اظهار نظر قضایی تخصصی

اظهار نظر قضایی تخصصی

بررسی و اظهار نظرپرونده

قبل از انتخاب و شروع فرایند اعطای وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی اساتید، قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری این گروه ارسال نمایید. همیاران ما  در دپارتمان های تخصصی موضوع را بصورت گروهی بررسی و نتیجه آن را به شما منعکس خواهند نمود.

مزایای این خدمت

  • صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها
  • با توجه به بررسی همه جانبه در دپارتمان های تخصصی مسیر قضایی و فرآیند اجرایی برای شما شفاف شده و با علم و اطلاع از نتایج پیش بینی شده تصمیم گیری خواهید نمود.
  • ارزیابی اولیه توسط احدی از اعضای دپارتمان تخصصی (وکیل پایه یک دادگستری) انجام خواهد شد و شامل: اعلام هزینه، زمان و شرایط رسیدگی می باشد.
  • ü      ارزیابی اولیه رایگان خواهد بود.
  • برای هر کدملی تنها امکان ارزیابی یک پرونده بصورت رایگان وجود خواهد داشت.
  • پرونده‌ها و مدارک بیش از ۱۰ صفحه بر اساس توافق با شما  شامل هزینه مطالعه پرونده خواهد شد
  • جهت ارائه مدارک و شرح پرونده بصورت حضوری در محل دفتر تهران با تعیین وقت و هماهنگی قبلی و بصورت غیر حضوری از طریق شبکه های مجازی صورت خواهد گرفت.
  • اظهار نظرقضایی پرونده بصورت مکتوب به شما ارائه خواهد شد.
  • اظهار نظر قضایی که توسط اعضای دپارتمان های تخصصی بررسی می شود شامل هزینه خواهد بود
  • هزینه اظهار نظر تخصصی در کمیته سه نفره یک میلیون و پانصد هزار تومان و در کمیته پنج نفره سی میلیون ریال میباشد.

نتایج بررسی و اظهار نظر قضایی تخصصی با ذکر دلیل و مستندات قانونی و رویه های قضایی حاکم بر تشکیلات قوه قضاییه بصورت مکتوب برایتان ارسال خواهد شد. و همچنین میزان موفقیت و یا عدم حصول نتیجه ، مدت زمان، حق الوکاله وکیل، نحوه انجام کار بدون وکیل یا با وکیل مشخص خواهد شد.