رد کردن لینک ها

فرآیند اجرایی

فرآیند اجرایی

فرآیند اجرایی

بررسی و اظهار نظرپرونده:
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط اساتید، قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. همیاران ما در دپارتمان های تخصصی موضوع را بصورت گروهی بررسی و نتیجه آن را به شما منعکس خواهند نمود